Vẽ tranh tường khu vui chơi Big C - Nam Định

NH_00356

 

Vẽ tranh tường khu vui chơi Big C - Nam Định

 

Vẽ tranh tường khu vui chơi Big C - Nam Định

Một số hình ảnh đã vẽ:

 

 

 

Chú khủng long con đáng yêu

 

 

 

 

 

Câu chuyện: "Cô bé quàng khăn đỏ"

 

 

Bạch tuyết và bảy chú lùn

 

 

 

 

 

Mời các bạn xem thêm:

Tranh vẽ tại bệnh viện VinMec khu thương mại Vincom

 

 

Vẽ tranh cho hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES

 

 

Bình luận