Trường tiểu học CS Phù Khê- Bắc Ninh

NH_00346

Trường tiểu học CS Phú Khê- Bắc Ninh

Trường tiểu học CS Phù Khê- Bắc Ninh

Một số hình ảnh đã vẽ tại trường

 

Bình luận