Tranh Gốm Sứ

Tranh Gốm Sứ

Hình ảnh CLB Họa Sỹ Vẽ Tranh Tường Việt đã chụp lại khi hoàn thành xong tranh gốm sứ

 

 

 

 

Tranh Phù Điêu Trường Mầm Non Sao Tháng Tám:

 

Sự tích: Sơn Tinh Thủy Tinh

 

Truyền thuyết: Con Rồng Cháu Tiên

 

 

Các họa sỹ đang làm việc hăng say

 

 

Sự tích: Bánh Trưng Bánh dầy

 

 

Sự tích: Sơn Tinh Thủy Tinh

 

 


Tổng quan bức tranh


Bình luận