Hệ Thống Tranh Tường Trường Mầm Non Mạch Lũng - Đại Mạch - Mai Châu, Đông Anh, HN

CLB Họa Sỹ Vẽ Tranh Tường Việt vinh dự hợp tác với hệ thống trường mầm non Mạch Lũng, Đại Mạch, Mai Châu - Đông Anh - HN

Trong khoảng thời gian 15 ngày đội họa sỹ bắt tay vào vẽ cũng đã hoàn thành xong cho trường Mầm Non Mạch Lũng, Mầm Non Đại Mạch và Mầm Non Mai Châu thuộc Đông Anh - HN.

Thời gian vẽ ở trường tuy không nhiều nhưng rất vui vì các cô ở trường nhất nhiệt tình tạo mọi điều kiện giúp đỡ để Đội Họa Sỹ hoàn thành xong công việc.

CLB Họa Sỹ Vẽ Tranh Tường Việt rất vui vì đã được hợp tác với trường. Hẹn trong thời gian không xa tới sẽ lại tiếp tục hợp tác cùng trường.

Một số hình ảnh chụp tại trường:


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình luận