Caffe Triệu phú, đường Hoàng Quốc Việt

NH_00348

Caffe Triệu Phú, đường Hoàng Quốc Việt

Một số hình ảnh đã vẽ tại Caffe Triệu Phú , đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận